Thiết bị quang học, ống nhòm, kính thiên văn, kính hiển vi.

Kính thiên văn, Kính hiển vi, Ống nhòm, Máy trắc địa

Ống nhòm

XEM TẤT CẢ